by author1 author1

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำสารสกัดเปปไทด์จากเลือดหมู


1.น้ำสารสกัดเปปไทด์ที่นำมาแปรรูป


2.นำเข้าเครื่อง SPRAY DRYER แปรรูปด้วย เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

3.ผลิตภัณฑ์ผงสารสกัดเปปไทด์จากเลือดหมูที่ได้