by author1 author1

ขั้นตอนการหั่นย่อย,สกัด,ระเหยเข้มข้น,สเปรย์ดราย จากเปลือกกาแฟ

1. เปลือกกาแฟที่นำมาแปรรูป

2.นำเข้าเครื่องหั่นย่อยสมุนไพรแบบเห็ดหลินจือ ( LINGZHI HERB CHIPPER ) ใช้ในการหั่นผลิตภัณฑ์ให้มีขนาดตามที่ต้องการ และมีขนาดที่สม่ำเสมอ เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับหั่นใบอ่อนและแข็งของสมุนไพร

3.ผลิตภัณฑ์เปลือกกาแฟหั่นย่อยที่ได้

4.แปรรูปให้เป็นของเหลวโดยการต้มสกัด เครื่องสกัดด่วน (HI SPEED EXTRACTOR) สามารถใช้สกัดสารสำคัญจากวัตถุดิบออกมาเป็นน้ำสกัดได้อย่างรวดเร็ว

5.ผลิตภัณฑ์น้ำสกัดจากเปลือกกาแฟที่ได้

6.แปรรูปด้วยเครื่องระเหยเข้มข้น (FALLING  FILM  EVAPORATOR) ระเหยน้ำออกจากวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของเหลวเพื่อทำให้เข้มข้น

7.ผลิตภัณฑ์น้ำเปลือกกาแฟเข้มข้นที่ได้

8.แปรรูปด้วยเครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

9.ผลิตภัณฑ์ผงกาแฟที่ได้