by satit.t satit.t

 

การสเปรย์ดราย หรือ การอบผงแห้งแบบพ่นฝอย

เป็นการแปรรูปจากของเหลวให้เป็นผงแห้งละเอียด โดยที่ของเหลวถูกพ่นเป็นละอองฝอยในถังอบแห้งที่มีลมร้อนภายใน

เมื่อละอองฝอยโดนลมร้อน น้ำจะระเหยออกกลายเป็นผงแห้ง