by satit.t satit.t

 

เครื่องต้มสกัด ขนาด 2000 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง

ตัวถังเป็นแบบ dimple plate jacket หุ้มฉนวน ให้ความร้อนด้วยไอน้ำ

ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่อง พร้อมขนส่งติดตั้ง