by author1 author1

สัมมนาครั้งที่ 46 หลักสูตร “นวัตกรรมแปรรูปสมุนไพรแบบสกัด เพื่อการส่งออก”

โดยมีท่าน นพ.มรุต  จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดงาน

สัมมนาจัดขึ้นเมื่อวันพุธ ที่ 15  กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด

ภาพบรรยากาศภายในงาน

ภาพบรรยากาศในงานช่วงเช้ารับฟังคำบรรยาย และช่วงบ่าย อาจารย์ณัฐ เตรียมชัยศรี ยังได้พาผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเดินชมโรงงานและชุดเครื่องจักรภายในโรงงานอีกด้วย