เครื่องปั่นมูลิเน็กซ์ (Muller Mixer) เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเคมีและวัตถุดิบอาหารเพื่อการผสมสารเคมีหรือวัตถุดิบอาหารให้เข้ากันอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ ชื่อ Muller มาจากชื่อของผู้ประดิษฐ์เครื่อง คือ ไดวิด มูลเลอร์ (David Muller) ซึ่งเครื่องปั่นมูลิเน็กซ์มักถูกใช้ในการผสมวัตถุดิบเคมีเพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง เช่น สี, ยา, เครื่องสำอาง, อาหารแช่แข็ง, อาหารสัตว์, และอื่นๆ

ลักษณะเด่นและส่วนประกอบสำคัญของเครื่องปั่นมูลิเน็กซ์ได้แก่:

1. **บ่อผสม (Mixing Trough)**: เป็นถังหรือบ่อที่ใช้ในการผสมวัตถุดิบ มักมีรูปทรงที่เหมาะสมสำหรับการผสมและประสานสารเคมีหรือวัตถุดิบอาหาร

2. **มีเลียบเชิง**: เครื่องมูลิเน็กซ์มักมีใบมีดหรือเครื่องมีเลียบที่ออกแบบมาเพื่อทำให้วัตถุดิบผสมกันได้อย่างเข้ากันได้

3. **เครื่องผสม (Mixing Blades)**: เครื่องผสมภายในเครื่องมูลิเน็กซ์ช่วยในกระบวนการประสานวัตถุดิบโดยการหมุนและเคลื่อนที่ไปมาในบ่อผสม

4. **ส่วนขับเคลื่อน (Drive Mechanism)**: มีเครื่องยนต์หรือส่วนขับเคลื่อนอื่นๆ เช่น มอเตอร์หรือเครื่องยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ในการเคลื่อนที่และหมุนเครื่องผสม

5. **ระบบควบคุม**: บางรุ่นของเครื่องมูลิเน็กซ์มีระบบควบคุมที่ช่วยในการปรับความเร็วหรือการผสมให้เหมาะสมกับความต้องการของกระบวนการผลิต

6. **โครงสร้างและวัสดุ**: เครื่องมูลิเน็กซ์มักถูกสร้างขึ้นจากวัสดุที่มีความแข็งแรงและทนทาน เพื่อรองรับการใช้งานในระยะเวลาที่ยาวนาน

7. **ความปลอดภัย**: เครื่องมูลิเน็กซ์มักมีการออกแบบให้ปลอดภัยในการใช้งาน มักมีระบบป้องกันการเข้าถึงชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่อง

8. **การบำรุงรักษา**: เครื่องมูลิเน็กซ์มักมีการออกแบบให้ง่ายต่อการบำรุงรักษา มีชิ้นส่วนที่สามารถถอดออกและทำความสะอาดได้ง่าย

เครื่องปั่นมูลิเน็กซ์มีบทบาทสำคัญในการผสมวัตถุดิบอย่างถูกต้องและประสานสารเคมีเพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงในอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมอาหาร